כתיבת ספרי תורה כתיבת ספרי תורה כידוע, הינה כתיבה מיוחדת שרק אדם שלמד את מלאכת הסופר סת"ם (סת"ם זה ראשי תיבות של: ספרי תורה, תפילין, מזוזות). עם כל ההלכות והפרטים הנדרשים, יוכל לדעת לכתוב ספר תורה מהודר. כתיבת ספר תורה הינה מצווה חשובה, אנו למדים …