כתיבת ספר תורה מחיר   רכישת ספר תורה הוא עניין מאוד משמעותי, אם מהפן ההלכתי והן מהפן הכלכלי. יש לשים לב לגבי התקציב של ספר תורה מחיר. יש לדעת, כי ישנם הרבה ספרי תורה בשוק הסת"ם, חלק מהם כבר כתובים וממתינים לרוכש, חלקם נמצאים באמצע …