מה כוללת בדיקת תפיליו או בדיקת מזוזות – רשימת הבדיקות חשוב! (מתוך הספר החשוב יריעות שלמה חלק ב') א. בדיקת חסירות ויתירות – על המגיה לודא שכל האותיות נכתבו במקומן הנכון, כלומר שלא חסרה אות ושלא נכתבה אות מיותרת, ושלא הוחלפה אות באות )דהיינו במקום …