בדיקת רצועות תפילין – הסבר והדרכה

רצועות תפילין

מאת הרב שלמה מועלם – יד רפאל, מכון הסתם הספרדי

בדיקת רצועות תפילין אם מודבקת עליהן שכבת פלסטיק
בעקבות הבעיות שהיו בעבר בדבר הרצועות
שהדביקו עליהן שכבת פלסטיק שחורה, ולא עברה
תהליך צביעה כלל, ובמשך הזמן נפרדה שכבת
הפלסטיק מהרצועה, רבים חוששים שמא הרצועות
שברשותם הם מהסוג הזה המתקלף ואינם יודעים
כיצד יש לבדוק אותן. בספר בירורים למעשה (עמוד
רטו) כתב שיש לחתוך כסנטימטר מהרצועה הנבדקת
[לאחר הבדיקה יש לגנוז את החתיכה] ולשימה במסיר
דבק מגע
[הנקרא "טינר ,"18יש לשים לב ש"טינר
"21חריף מדאי לבדיקה , מאחר והוא ממיס גם צבע]
למשך 3דקות [בכוס חד פעמי,] אם שכבת הצבע
מתקלפת בשלימות ללא מגע יד אדם, זוהי רצועה
המודבק עליה שכבת פלסטיק, אך אם רואים ששכבת
צבע מט נותר שלם על העור
ומה שהתקלף זוהי
קליפה דקה, אין להבהל, זוהי שכבת הלכּה שהתפרקה
מהצבע והרצועה כשרה למהדרין [אם נרכשה מיצרן
עם הכשר טוב] וכו.' שפיכה מים רותחים מבעבעים
על חתיכת רצועה אין בזה כ"כ ראיה שגם ברצועות
טובות שהעור חלש נפרד הצבע מהעור במים, ואנשים
שאינם בקיאים בזה פסלו בחינם רצועות כשרות. עיין
שם בספר עוד פרטים בעניין זה.

ביד רפאל בדקנו רצועות של מפעל "כתר ההידור"
שהנחנו חתיכת רצועה ב"טינר "18למשך כ- 15דקות
והרצועה נשארה כמו שהיתה ואפילו שכבת הלכּה לא
ירדה, וליתר ביטחון בדקנו גם במים רותחים [אע"פ
שאין זו ראיה כאמור לעיל] והרצועה עמדה גם
במבחן זה.  

מדריך הזמנת ספר תורה שכתבתי- הורידו חינם

מדריך קניית ספר תורה