החזקת ספר תורה בבית פרטי – האם מותר ואיך לנהוג בו?

הלכות ספר תורה בבית – החזקת ספר תורה בבית

שאלה בעניין החזקת ספר תורה בבית פרטי – האם מותר ואיך לנהוג בו? האם מותר להחזיק ספר תורה בבית? 
שאלה: בעניין ספר תורה בבית פרטי – עקב מצב הקורונה בארץ, יש בתים פרטיים שעושים שם מניינים אם זה בחצרות או בבתים, (הכל לפי ההנחיות)

הולכת ספר תורה
הולכת ספר תורה ממקום למקום

השאלה הנשאלת, האם מותר שיהיה ספר תורה בבית פרטי, שהרי קדושת ספר תורה היא גבוהה מאוד ובבית לא תמיד יכולים או יודעים לשמור על קדושת המקום המתאימה להשכנת ספר תורה

 

 

אחסון ספר תורה בבית – מה עושים והאם מותר?

תשובה: על פי ההלכה מותר שיהיה בבית פרטי ספר תורה, אבל מה שחשוב זה לשמור על קדושתו של ספר התורה.

ואיך שומרים על קדושת ספר התורה? ובכן, יש לשומרו בארון סגור ונקי שאין בו חפצים אחרים וכך הספר מקבל את כבודו בכך שלא שמים אותו עם עוד חפצים נוספים, אלא מייחדים לו ארון מיוחד.

כמו כן חשוב להביא זמן מכובד לפני הקריאה בו, ועדיף שזה יהיה יום או יומיים לפני שקוראים בו.

והסיבה היא שאסור להביא ספר תורה לצורך הציבור אלא הציבור צריך לבוא אל ספר התורה, מפני קדושת ספר התורה.

ולכן אם מביאים את הספר תורה זמן מכובד לפני שקוראים בו, ומשכינים אותו בבית במקום מכובד, אז גורמים שהציבור הוא זה שבא לספר תורה, כי ספר התורה זכה למקומו וכבודו.

וכך לא מביאים את הספר תורה אל הציבור אלא הספר תורה כבר היה במקום בצורה מכובדת ומוציאים אותו לקריאת הספר תורה. ספר תורה

הובלת ספר תורה – העברת ספר תורה ממקום למקום

ספר תורה בבית אבלים – מה ההלכה?

להלן ציטוט מתוך הספר ילקוט יוסף לעניין הבאת ספר תורה לבית חתנים או להבדיל לבית האבל:

יש מקומות שנוהגים להתפלל בצבור בבית החתן בשבת שבתוך שבעת ימי המשתה של החתן, ומביאים לשם מערב שבת ספר תורה, ומייחדים לו ארון באופן שיהיה לכבוד הספר תורה, כדי לקרוא בו בשבת, ויש לנוהגים כן על מה שיסמוכו. [ילקוט יוסף, חלק ב' הלכות קריאת התורה, עמ' כז].

מותר לטלטל ספר תורה מבית הכנסת להביאו לבית האבל שמתפללים שם בשבעת ימי האבל, כדי שיקראו בו בשני וחמישי, ובשבת.

והוא שיניחו את הספר תורה במקום מיוחד ויכסוהו במפה.

ואמנם אם התפללו בבית האבל, וכאשר הצבור הגיע לקריאת התורה רוצים לילך ולהביא ספר תורה מבית כנסת הסמוך, אין לעשות כן, ואפילו אם האבל הוא אדם חשוב ותלמיד חכם, שכבוד הספר תורה שהצבור ילך אל הספר, ולא ההיפך.

אך אם מביאים את הספר תורה קודם התפלה, וכל שכן יום או יומיים קודם, אין בכך מניעה. וכשאין ספר תורה בבית האבל, מנהגינו פשוט שאחר גמר התפלה בימי שני וחמישי, הולכים לבית הכנסת וקוראים בספר תורה בברכות. ואין האבל הולך עמהם. ואם אינם יכולים לעשות כן ומקילים בזה, יש להם על מה שיסמוכו. [ילקוט יוסף, הלכות קריאת התורה, עמוד כו].

מי שכתב ספר תורה לזכותו והחליט להפקיד את ספר התורה בבית כנסת על מנת שהצבור יקראו בו בצבור, מותר לגבאי להשאיל את הספר תורה לבית האבלים כפי הנ"ל, אף שלא קיבל רשות מפורשת לכך.

אולם אם המפקיד התנה בפירוש שאינו מסכים שיוציאו הס"ת לבית האבל וכדומה, יש לקיים התנאי.

ובזמנינו שמקפידים לשמור את ספרי התורה במקום שיש בו סורגים, כפי שחברות הביטוח דורשות, כיון שבבית האבל אין שמירה כזו, צריך הגבאי לקבל את רשות הבעלים קודם שמשאיל את הספר תורה לבית האבל. [ילקוט יוסף, על הלכות קריאת התורה, חלק ב', עמוד שעא, בהוספות ומילואים מהדורת תשס"ד].

בשאלה ותשובה זו סיכמנו את התשובה לשאלה החזקת ספר תורה בבית פרטי, וכמו כן נגענו בפרטי ההלכה של הובלת ספר תורה – העברת ספר תורה ממקום למקום, כיצד ואיך לעשות זאת באופן המותר.

מתעניינים לגבי הזמנת ספר תורה? אז הגעתם לאתר הנכון!

מדריך הזמנת ספר תורה שכתבתי- הורידו חינם

מדריך קניית ספר תורה

שמי שמעון כהן, ואני סופר סתם ומגיה מוסמך עם תעודה, ניסיון של 23 שנה בתחום,  כמו כן זכיתי לבנות אתרי יהדות ומחבר ספרי יהדות שונים.

אם אתם מחפשים כתיבת ספר תורה ספרדי באיכות ובכשרות עם תעודה ואחריות ישירות מהסופר עצמו – הגעתם למקום הנכון. אתם מוזמנים לקרוא את כל הפרטים עלי, איך והיכן מזמינים ספר תורה כנסו לעמוד פרטי הזמנת ספר תורה או להתקשר אלי ישירות – 053-3118666
מחפש סופר סתם מומלץ – בחר רק עם תעודת סופר

Pages

Posts by category