סופר סתם מומלץ? רק עם תעודה בתוקף! למה ואיך, קרא במאמר

תעודת סופר סתם מומלץ
למה חובה לקנות אך ורק מסופר סתם עם תעודת סופר סתם בתוקף

 

הרבה מחפשים מיהו סופר סתם מומלץ?

ובכן במאמר זה אכתוב על חשיבות תעודת סופר סתם – ולמה זה הכי מומלץ! שמי שמעון כהן  ואני סופר סתם, להלן דוגמא של המלצה של לקוח כתב לי השנה.

להלן הודעת תודה רבה שכתב לי ניסים טפירו, מזמין ספר התורה השנה ממני, הוא כתב זאת לאחר הכנסת הספר תורה היפה שהיתה:

עוד המלצה מלקוח אחר

המלצת כתיבת ספר תורה
עוד המלצה 

עדות כתיבת ספר תורה
עוד המלצה  

עדות סופר סתם מומלץ


במאמר זה אביא ציטוטים, שאלות והתשובות בנושא חשוב זה. לשאלות נוספות בירורים או הזמנות – צלצלו אלי ישירות 053-3118666 (שמעון כהן)

אני חייב להזהיר אתכם שהמלצות זה לא מספיק! כי גם אם הסופר כתב להרבה לקוחות והם מרוצים, עדיין לא אומר שהוא רשאי לכתוב! 

ואם תשאלו למה? ובכן התשובה היא שסופר שאין לו תעודת סופר סתם בתוקף – אסור לו לכתוב עד שיחדש את התעודה! 
סופר עם תעודה שפג תוקפה – אל תזמינו ממנו, לא משנה איזה תירוצים יהיו לו!
כן, אני יודע שזה נשמע מוגזם, אבל תראו את הדברים שלהלן תבינו את העניין! 

חשוב להפיץ מידע זה, כדי שכל מי שקונה מזוזה, תפילין או ספר תורה יקפיד לקנות אך ורק מסופר סתם עם תעודה בתוקף!

לא משנה כמה ספר תורה מחיר שלו עולה לכם! הקדישו 5 דקות בלבד לצפות בסרטון החשוב הזה – ותבינו כמה חשוב לקנות אך ורק מסופר סתם עם תעודה בתוקף!

ישנם מתעניינים ברכישת ספרי תורה תפילין ומזוזות, ורואים חנות יודאייקה ברחוב או חנות אינטרנטית עם מוצרי סתם למכירה, ובתמימות מיד מאמינים שהכל כשר וכראוי.

ובכן, לצערנו המצב לא כך! שואלים אותי למה חובה לקנות אך ורק מסופר סתם עם תעודת סופר סתם בתוקף? כיום אנחנו חיים בעולם לחוץ וכל אחד מנסה לחסוך בעלויות והוצאות.

ולכן ישנם מוכרי ספרי תורה תפילין ומזוזות, שלא מקפידים כראוי ממי הם קונים, ומי כותב להם ולפעמים הם קונים מסוחר אחר שקונה מסופר עלום ולא ידוע. ואז נוצרת שרשרת סמוך על סמוך… ובכן עלינו לדעת שאסור לסופר לכתוב כלל, כל עוד לא הוציא תעודה סופר סת"ם ושהתעודה שלו בתוקף ולא פג תוקפה.

על הסופר מוטלת חובה לחדש את התעודה כל 3 שנים, לבוא להיבחן על מנת להוכיח שהוא יודע את ההלכות וחוזר על ההלכות כראוי!
סופר שלא מחדש את התעודה שלו, ויש תעודה שפג תוקפה, מראה זלזול במקצוע הסת"ם, ולא מקיים את ההוראה לסופרי הסתם לחדש את התעודה בכל 3 שנים!

מדריך חינם על תהליך כתיבת ספר תורה מהודר ואיך מתבצעת הזמנת ספר תורה – הורידו חינם עכשיו:

מדריך לקניית ספר תורה

סופר סתם מומלץ – זה סופר עם תעודת סופר בתוקף!

להלן ציטוטים ברורים על נחיצות תעודת סופר סתם ושאסור לכתוב ללא תעודה! לאחר מכן אביא שאלות ותשובות שנתקלתי בעניין הצורך בתעודה והצורך לחדש את התעודת סופר סת"ם בכל 3 שנים. הלקט הוא מתוך הספר החשוב יריעות שלמה חלק א' פרק ד' סעיף יט': לא יכתוב ספר תורה תפילין ומזוזות עד שיהא בקי בהלכה ובאומנות הכתיבה ויבחן ויקבל כתב סמיכה המעיד על כך, ועל כן מצוה על מי שמלמד לסופרים את מלאכת הכתיבה להתנות אתם שמלמדם בתנאי שלא יכתבו סת״ם בלא כתב סמיכה. מהר״ש אבוהב בספר הזיכרונות זכרון ט'  והחתם סופר בהסכמה לספר קסת הסופר, ורבי חיים פלאג׳י זצ״ל בספרו תנופה חיים (דף רמ"ז) שבלתי סמיכה ידיו אסורות מלכתוב אפילו אות אחת שבתורה הרב חסד לאלפים (סימן ל״ב אות ל״ג) שמה טוב ומה נעים מנהג ערי אשכנז שאין מניחים לכתוב ואין קונים סת״ם אלא מסופר שיש לו כתב סמיכה בידו וכן כתב בשו"ת שואל ומשיב (קמא ח״ג סימן קל״ג), וכ״ב בספר קול יעקב (סימן ל״ב וכן העלה בספר קול סופרים (סימן בי סעיפים ב׳-ג׳) וכן פסק בשו״ת ישכיל עבדי ח״ג (דף ק' ע״ב סעיף אי) וכן דעת גדולי זמנינו כמ״ש הרה״ג רבי משה שאול קליין שליט״א (במכתב כת"י) בזה הלשון: "הנני להודיע בשער בת רבים שדעת מרן הגר״ש ואזנר שליט״א [שו"ת שבט הלוי ח״ח או״ח סימן ט'] לאסור לסופר לכתוב סת״ם ומגילות בשום פנים ואופן אך ורק על ידי רב מוסמך או ע״י אישור של המכון למשמרת סת״ם. ועל כן מצוה רבה על מי שמלמד לסופרים את צורת הכתב, לעשות תנאי קודם למעשה, שמלמד אותם בתנאי גמור שלא יכתבו סת״ם בלא אישור הנ״ל". עד כאן לשונו. אז לפני ההמלצות – חובה לבדוק ולשאול את הסופר אם יש לו תעודה בתוקף. ואחר כך תבקשו המלצות – להלן דוגמת המלצות שכתבו עלי ומו״ר הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א כתב (בשולי המכתב הנ״ל) וזה לשונו: הדברים פשוטים וברורים שאם שוחט צריך סמיכה שלא יכשיל את הרבים בלאו דנבילה. קל וחומר לסופר סת״ם שעלול להכשיל ח״ו קרקפתא דלא מנח תפלין לכל החיים ובברכות לבטלה לאלפים ולרבבות, בשגיאות שלא יעמוד עליהן איש בעולם רק ברוח הקודש (כגון חסרון כתיבת השמות לשמה וכדומה) לכן יש להקפיד שכל העוסקים בזה לא יעשו כלום עד שיקבלו סמיכה ותעודה. עד כאן לשונו.

אני סופר סת"ם מעל 25 שנה – ובכל 3 שנים אני מחדש, חידשתי את התעודה שלי כ 7 או 8 פעמים! בכל פעם אני נבחן מחדש וברוך השם כיוון שאני חוזר על החומר, אני עובר את המבחן.
סופר שלא מוכן לחדש את התעודה, ונשאר עם תעודה שפג תוקפה, סימן שהוא לא יודע את החומר מספיק טוב!
כי מחיר הבחינה הוא פעוט, סך הכל 200 ש"ח! שווה להיבחן ולחדש תעודה!

דוגמא של תעודת סופר סתם – שיש לי שאני לומד מוציא ומחדש כל 3 שנים קבוע!
תעודת סופר סתם שחידשתי השנה – תשפ"ב – 2022

ולאחר מכן אביא את התעודה שהוצאתי לפני 3 שנים, להראות לכם שאני מחדש את התעודה בכל 3 שנים באופן קבוע!

תעודת סופר סתם - תשפ"ב 2022


להלן התעודה שחידשתי לפני 3 שנים
תעודת סופר סתם - התשעט

וכן פסק מרן הגאון הראש״ל רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בזה הלשון: אני מסכים לכל מה שכתב ידידי הרב הגאון הנאמ״ן שליט״א ואף ידי תכון עמו. עכ״ל.

מדריך חינם על תהליך כתיבת ספר תורה מהודר ואיך מתבצעת הזמנת ספר תורה – הורידו חינם עכשיו:

מדריך לקניית ספר תורה אמנם יש שחשבו שהם בקיאים בהלכה די הצורך ואין הם צריכים להבחן על זה, וכשסוף סוף נבחנו נוכחו לדעת שיש כמה וכמה הלכות שלא ידעו. וכמו שנכתב בגיליון "הקולמוס" שבהוצאת משמרת סת"ם ב"ב (משנת תשמ״ה) וזה הציטוט מהחוברת: אברך חשוב אחד הודה בדמעות כי מחמת חסרון ידיעה היה מקדש רק שמות הוי״ה ב״ה בלבד, ומעולם לא קידש את שאר השמות הקדושים.

להלן מספר שאלות ותשובות שילמדו אותכם מיהו סופר הסתם המומלץ ומי לא מומלץ בכלל לקנות ממנו!

שאלה: אני סופר 40 שנה, למדתי את החומר, למה צריך מבחן? תשובה: תענה אתה לעצמך, אם אתה בקיא, מה מפריע לך להבחן ולהוכיח בקיאותך, ואם אתה לא חושב שתעבור את המבחן, אז למה אתה ממשיך לכתוב? אולי חלק ממה שאתה כותב פסול ואתה אפילו לא יודע. שאלה: אבל הבחינה עולה כסף? תשובה: עלות המבחן היא ממש זניחה, כ 300 ₪ למבחן ראשון וכל 3 שנים עולה 200 ₪ חידוש תעודה. יוצא שתעודה ל 3 שנים עולה לך 300 ₪ שזה 100 ₪ לשנה, האם מקצוע הסת"ם לא מספיק מכובד בשביל להשקיע סכום כזה פעוט?   שאלה: פעם לא היו בחינות רק עכשיו חידשו את התעודות והבחינות? תשובה: לפי הפוסקים לעיל אתה רואה שנוהג הבחינה וההסמכה לסופר סת"ם היה מקובל.

וחוץ מזה, אם פוסקי הדור בראשם הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב ווזאנר זצ"ל ולהבדיל בין החיים, הרב מאיר מאזוז שליט"א והרב קליין שליט"א – פסקו שאסור לסופר לכתוב בלי שהוציא תעודה, אז מי אנחנו שנחלוק עליהם.

פעם רופא העיירה לא נדרש לתעודה, היום איזה קופת חולים תסכים לקבל ומי יסכים שיעשו לו ניתוח על ידי אדם שקורא לעצמו רופא ואין לו תעודה במקצוע?

האם תסכים לאכול בשר שנשחט על ידי אדם שאין לו תעודת שוחט אלא רק אומר שלמד את ההלכות?

האם תסכים לעלות על מטוס שהטייס אמר שלמד את הטיסה ממשחקי מחשב? אז איך נסמוך על סופר שאומר שלמד את ההלכות ולא הואיל בטובו לעשות מבחן ולהוציא תעודה כראוי.

מידי פעם עולים לכותרות כתבות על מזוזות מזויפות ופסולות שלצערינו נמכרות במקומות שונים, לכולנו כואב על בעיות כשרות בספרי תורה מזוזות ותפילין  – לכן חשוב לפגוש את הסופר ישירות ולראות שיש לו תעודה בתוקף, לסכם ולעשות חוזה מול הסופר ולא מול גורמים אחרים.

שאלה: טוב, עשיתי תעודה לפני 5 שנים, למה אני צריך לחדש כל 3 שנים? תשובה: כולנו בני אדם ויכולים לשכוח הלכות חשובות ובטעות למכור חס ושלום ספרי תורה מזוזות ותפילין פסולים. אבל על ידי חזרה על ההלכות, והבחינה בכל 3 שנים, אנחנו מחוייבים ללמוד ולהוכיח לעצמינו ולאחרים שאנחנו שולטים בחומר ויודעים את ההלכה כראוי.  

שאלה: אני מכיר סופרים בעלי תעודה שלא יודעים כלום ואין להם יראת שמים? תשובה: ודאי שחשוב גם יראת שמים וגם תעודת סופר, שניהם צריך! אבל סופר שלא הוציא תעודה ומתפלפל בכל מיני תירוצים, יש ספק גדול על יראת השמים שלו.

בתור סופרים שבידינו (תרתי משמע)  להעלות את קדושת עם ישראל ולהגן על עם ישראל עלינו לשאוף למקסם את כמות המזוזות והתפילין וספרי התורה הכשרים בשוק.

ואני בטוח סטטיסטית שבעלי תעודה כותבים יותר בכשרות מאשר מי שלא נבחן מעולם, כי מבחן זה מחייב ומכריח את האדם לבדוק את עצמו על ידי דעה אובייקטיבית ולא על ידי עצמו שהוא נגוע וחושב שהוא יודע את ההלכה (אם באמת הוא יודע, למה הוא לא נבחן?) ולהביא דוגמאות של בעלי תעודה שלא יודעים כלום, אז לומר שתעודה לא שווה כלום, זה כמו לומר שמצאנו כשרויות או שוחטים שסרחו לכן לא צריך הכשר ומותר לאכול ללא הכשר. לכן סופר סתם מומלץ זה רק סופר סתם שיש לו תעודה בתוקף אני אישית מחדש כל 3 שנים את התעודה כבר 7 פעמים מאז היותי סופר ולא מתחרט על זה, ולא חושב שזו מסחטת כסף, סך הכל חידוש תעודה עולה 200 שח פעם בשלוש שנים, שזה כ 65 שח לשנה טסט לרכב עולה 1200+ שח לשנה, אז להשקיע 65 שח לשנה לחידוש תעודה כל כך קשה? קצת כבוד למקצוע הסת"ם! בתודה ובברכה שמעון כהן, לשאלות ובירורים הרגישו חופשי להתקשר 053-3118666 לסיכום, סופר סתם מומלץ הוא סופר עם תעודת סופר בתוקף! ועל כן חשוב שכל קונה מזוזות, תפילין או ספר תורה, יזמין מסופר עם תעודה, ויקפיד על כך! בתודה, שמעון כהן, סופר סתם, ומגיה מוסמך עם תעודה בתוקף! על סופר סתם בחבדפדיה – ניתן לקרוא כאן   הלכות סתם

כותבים ספר תורה – זכיתם! אתם רוצים לכתוב ספר תורה! אשריכם כתיבת ספר תורה – מעלת הכתיבה, מתי כותבים ואיך התהליך סופר ספרדי – מי שמחפש סופר ספרדי לכתיבת ספר תורה ספרדי – אז אתם מוזמנים ספר תורה ספרדי למכירה כמה זמן לוקח לכתוב ספר תורה עלות כתיבת ספר תורה איך כותבים ספר תורה קניית ספר תורה הלכות הכנסת ספר תורה הלכות ספר תורה ממה עשוי קלף של ספר תורה ספר תורה למכירה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת כמה עולה ספר תורה כתיבת ספרי תורה מצוות כתיבת ספר תורה