כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת – זכות גדולה ועילוי לנשמת הנפטר!

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת

אחת מהדרכים היותר עוצמתיות והחשובות להנציח את זכר הנפטרים היא כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתם. כיוון שעל ידי כתיבת ספר תורה לעילוי נשמה, מתעלה נשמתו של הנפטר בעולמות העליונים, היא נזכרת לטובה ויש לה נחת רוח גדולה בכל פעם שקוראים בתורה בבית הכנסת.

עילוי נשמה על ידי כתיבת ספר תורה – זה בידך!

כאשר כותבים ספר תורה לעילוי נשמת הנפטרים, הדרך הנכונה היא לקנות את הספר ישירות מהסופר שכותב ומקדיש את הספר תורה במיוחד לצורך הנפטר.
את הספר תורה שמקדישים לעילוי נשמה ניתן לכתוב גם לאחר מספר שנים מהפטירה ולאו דווקא בשנה הראשונה, זה מועיל בכל זמן אך בתנאי שהספר תורה כשר לחלוטין.

אני עושה מאמץ רב על מנת שהספר תורה יהיה כשר לחלוטין ולכן כל ספר תורה שאני כותב, הוא עובר שני הגהות של יד ושני הגהות מחשב.

אצלי ניתן לברר את כל הפרטים שתרצו תהליך כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת יקירך, אני כותב כתב ספר תורה ספרדי, צלצלו ואסביר לכם בסבלנות את כל התהליך בשמחה רבה. הטלפון שלי 053-3118666

הכי טוב, מועיל וחסכוני להזמין ספר תורה ישירות מהסופר

בהזמנת ספר תורה ישירות מהסופר אתם חוסכים כ 20,000 ש"ח לפחות, מפני תוספת המע"מ ורווח התיווך שהסוחר או המכון מרוויח עליכם! כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן:

השוואת מחירל עלות כתיבת ספר תורהמדריך חינם על תהליך כתיבת ספר תורה מהודר ואיך מתבצעת הזמנת ספר תורה – הורידו חינם עכשיו:

מדריך לקניית ספר תורה



מתעניינים לגבי הזמנת ספר תורה? אז הגעתם לאתר הנכון!

שמי שמעון כהן, ואני סופר סתם עם תעודה, כמו כן זכיתי לבנות אתרי יהדות ומחבר ספרי יהדות שונים.

אם אתם מחפשים כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת, בנוסח ספרדי באיכות ובכשרות עם תעודה ואחריות ישירות מהסופר עצמו – הגעתם למקום הנכון.
אתם מוזמנים לקרוא את כל הפרטים עלי, איך והיכן מזמינים ספר תורה כנסו לעמוד פרטי הזמנת ספר תורה כל הפרטים או להתקשר אלי ישירות – 053-3118666

וכן מסופר בספר יהי אור עמוד שמ״א שהכניסו ס״ת אצל הרה״ק בעל בית אברהם מסלאנים זצ״ל, שמי שלא ראה ריקוד זה לא ראה ריקוד מעולם, כי אי אפשר לתאר ההתלהבות ־ הגדולה וכן את מהירות ריצת הרגלים שלו בעת הריקוד, ולא היה שייך לראות אם הניח רגליו על הקרקע, ואנשים רבים אמרו שהסתכלו טוב ולא הניח את רגליו על הארץ כלל והיה רוקד באויר.


וראה בהקדמת ויגד יעקב, שהעיד: בעיר פאפא בשנת תרצ״ד נגמר הס״ת שנכתב ע״י סופר מומחה,' וגמר כתיבתה במעשה ידי עצמו בגילה ברינה בשמחה רבה על שזכה לקיים מצות ה׳ מתרי״ג מצות, ולחגיגת חינוך ס״ת נקצבו ובאו תלמידים רבים מכל עבר ופנה, גם מאותם שלמדו אצלו בשנים קדמוניות, ונפלאה היתה לראות איך רקד אז רקידה של שמחה גדולה כמו בשמחת תורה עם הס״ת בידו, בהתלהבות עצום ברחובות ושווקים בלוית מאות אנשים שבאו לכבד התורה, וללותה לביהכנ״ס בשירה ובזמרה בקול רינה תודה המון חוגג, ואחריו דרש לכבוד החינוך דרוש נאה מענינא דמצות כתיבת ס״ת, וזה הי׳ בש״ק ר״ח אלול.


ובטעם השמחה כתב בספרו עה״ת פרשת ראה עמוד פ״ד, ומנהג ישראל לעשות שמחה בחינוך ס״ת להורות, דאף שכפה עליהן הר כגיגית, אבל אח״ב בלוחות שניות ואח״ב בימי אחשורוש. קיבלו ברצון וראיה שעדיין עושין בשמחה, וה״ד למען תהיה לעד בבנ״י, דהוא עדות על מדריגת ישראל כידוע דשם ישראל מורה על חשיבותן של ישראל.


ומציגו מנהג כמה קהלות ספרדים וכן המנהג. בעיר צאנז, שבכל מקום שתהלוכות הס׳״׳ת עוברת מדליקין נרות ושמים בחלונות לכבודה של תורה, וכן בכל בית הכנסת שעוברין יוצאים כל הס״ת עד פתחי החצר לקראת הס״ת החדשה, הכל כדי לעשות יקר וגדולה לתפארת השי״ת ותורתו.

שמחת כלל ישראל:

ענין שמחת הכנסת ספר תורה שאינו כשאר מצות התורה, כגון תפילין וכדומה שרק בעל המצוה שייך בהשמחה ואחרים רק משתתפים בשמחתו, ואילו בהכנסת ס״ת השמחה הופכת להיות שמחת הכלל, י י״ל עפ״י שו״ת פרי השדה ח״ב סי׳ מ״ב שכתב לבאר מחלוקת הפוסקים אם בנאבד בס״ת אם מקיים המצוה, שזה י תליא אי אמרינן שעיקר תכלית המצוה הוא כדי שילמוד א״כ פשיטא דנאבד לא קיים המצוה.

 

דעיקר מצות כתיבת ס״ת הוא כדי להרבות קדושה בעולם, שפיר י״ל דגם בנאבד כיון שהס״ת בעולם שפיר קיים המצוה שהרי כבר נתרבה הקדושה על ידו, ולכן יש יותר מצוה לכתוב ס״ת מלקנות ס״ת, מ״מ הקונה ס״ת מסופר שהוא צוה לו לכתבו, נתרבה גם הקדושה, שהרי ע״י שרואים שקונה, כותבים אחרים ג ״כ.              .

ולפי״ז דענין המצוה שיתוסף כוח הקדושה בעולם, ותוספת קדושה של כח התורה הרי הוא שמחתן של כל ישראל, כי התורה נקראת נר מצוה ותורה אור ואיתא בגבר (סוטה כ״א ע״א) שתלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור

משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה, ומתיירא מן הקוצים והפחתים והברקנים ומחיה רעה ומן הלסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור ניצול מן הקוצים וכולי, ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הלסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך, כיון שעלה עמוד השחר ניצול עיי״ש

הרי שהתורה נקרא אור היום שמאיר לכל העולם עד שהחשך נהפך לאור, וזהו הענין של הכנסת ס״ת שהביא אור חדש לעולם, ולכן זמן שמחה לכל הוא,. וכולם שותפים בהשמחה. .