משלוח תפילין, מזוזות ושאר עינייני סתם בדואר – האם וכיצד מותר?

שאלה : ראיתי שיש חנויות המציעות משלוח בדואר של תפילין ומזוזות ושאלתי האם אין בזה ביזוי במשלוח תשמישי הקדושה האלו, כי למדנו שאם נפלו תפילין מהיד צריך להתענות, אז כאן הדוורים לא מקפידים על המשלוח ויכולים לזרוק את התפילין ולא לכבדו כראוי?

משלוח תפילין מזוזות בדואר
משלוח תפילין מזוזות בדואר

תשובה: בספר יריעות שלמה בשם ספר הגהה כהלכתה הערה 53 – שמותר לשלוח  תפילין ומזוזות באמצעות הדואר כאשר הם מונחים כלי בתוך כלי, דהיינו קופסה בתוך קופסה. וכך הם שמורים וגם לא נפגע בכבודם כי הם מכוסים כלי בתוך כלי, והוסיף שמהיות טוב, אז כדאי להוסיף על החבילה מבחוץ את המילים "שביר", כדי שהדוורים יזהרו שלא לזרוק את החבילה, וכך נוהגים חסידים ואנשי מעשה. בתודה ובברכה, שמעון כהן, סופר ומגיה סתם מוסמך, אם אתה מתעניין בהזמנת כתיבת ספר תורה  ישירות ממני קרא כאן כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת

סופר סתם מומלץ – למה חשובה תעודת סופר סתם

כמה עולה ספר תורה

כתיבת ספרי תורה

מצוות כתיבת ספר תורה

דיני רצועות תפילין

ספר תורה שחסרים בו תגים – מה הדין? מה דין דיבוק בספר תורה – שימוש בזכוכית מגדלת